0988940068
44A LÝ THƯỜNG KIỆT, KHÁCH SẠN MELIA HÀ NỘI

BÀN GIAO NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN TRUST CẢM ƠN CHỦ TỊCH HẠNH NHIỆM KỲ 12

Ngày cuối cùng nhiệm kỳ của các anh em Lãnh đạo 32 Chapters đáng kính.

VÀ BAN LT NHIỆM KỲ 12

BNI HN6 biết ơn về tinh thần cho đi của ACE Chủ tịch.

Chúc các anh trưởng thành trên con đường trở thành lãnh đạo cộng đồng và DN mình.

1600 anh em, hãy comment một vài "Cảm Nhận Tốt Đẹp" về các vị Chủ tịch để Tri Ân và tạo động lực cho anh em bước tiếp.

#BNIHN6

#BNIWARRIOR

#BNIYES

#BNITRUST

#BNIDRAGON

#BNIAHA

#BNIBAMBOO

#BNIFOCUS

#BNISOLAR

#BNIPRO

#BNIOK

#BNIGIVERS

#BNI5S

#BNITHEWALL

#BNIGROWTH

#BNIHELLO

#BNIFLIGHT

#BNIHESMAN

#BNI5P

#BNIHERO

#BNIVIVA

#BNITRUEYOU

#BNIMARATHON

#BNIVINCENT

#BNIULTIMATE

#BNIJUBILANT

#BNIBENLY

#BNIHERCULES

#BNIHELIOS

#BNIFELIX

#BNIONE

#BNITHUNDER

#BNIRAINBOW

Bình luận

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

THÀNH VIÊN BNI CỦA CHÚNG TÔI

Kết Công nghệ CEO MOMA Phó Chủ Tịch

Bùi Anh Tuấn - Chủ Tịch Nhiệm Kỳ 12

Luật Sư Diễn Giả Phạm Thành Long

Giám Đốc Cấp cao BNI hanoi 06

G

0988940068
Nhắn tin!