0988940068
44A LÝ THƯỜNG KIỆT, KHÁCH SẠN MELIA HÀ NỘI

Buổi họp kết nối kinh doanh 317 Trust chapter

Buổi họp kết nối kinh doanh 317 Trust chapter

Our Chapter Passed 70,927,470,452 VND in the past 12 months!

BNI members, on average, increase their business 20% the first year. Our chapter is a dynamic, committed group of business people who know how to refer business to each other.

Ban điều hành chapter

 

Được tạo với Padlet

Bình luận

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

THÀNH VIÊN BNI CỦA CHÚNG TÔI

Kết Công nghệ CEO MOMA Phó Chủ Tịch

Bùi Anh Tuấn - Chủ Tịch Nhiệm Kỳ 12

Luật Sư Diễn Giả Phạm Thành Long

Giám Đốc Cấp cao BNI hanoi 06

G

0988940068
Nhắn tin!