0988940068
91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bảng G.A.I.N.S

BẠn cũng có thể bán hàng cho tôi bằng cách xem bảng GAIN TẠI ĐÂY 

https://docs.google.com/presentation/d/1RVCtX9nUE_mezMXRQgW4x3UO66kk9Ts8EGLSw7iR8So/edit?usp=sharing

THÀNH VIÊN BNI CỦA CHÚNG TÔI

Kết Công nghệ CEO MOMA Phó Chủ Tịch

Bùi Anh Tuấn - Chủ Tịch Nhiệm Kỳ 12

Luật Sư Diễn Giả Phạm Thành Long

Giám Đốc Cấp cao BNI hanoi 06

G

0988940068
Nhắn tin!